We believe Azerbaijan’s socio-economic development is closely linked with entrepreneurship and its future development!
Azerbaijan and Tajikistan have discussed trade and investment opportunities An SMB friend started operating in the Astara region Webinar to be held on the use of electronic state registration Meeting of the Working Group on "Corporate governance, investments, protection of investors’ interests, business ethics, and corporate social responsibility" held SMBDA representatives paid a study visit to Ankara A meeting held with the Japanese JICA representatives Meetings held with entrepreneurs of Lerik and Aghjabadi regions The YAP conference reported on the SMBDA’s support to entrepreneurs wishing to build a business in Karabakh SMBDA held a meeting Info tour to enterprise manufacturing diapers and paper products
Industrial park and quarter

Powered by Froala Editor


Industrial Park
is an area with necessary infrastructure and management companies that is zoned for entrepreneurial activity, production of competitive goods and products, and provision of services through the application of cutting-edge technologies, as well as equipped to provide entrepreneurs with assistance to ensure efficient activity and development.

The purpose of Industrial Parks is as follows:

- to establish appropriate conditions to ensure provision of services and development of competitive industrial production based on innovative and high technologies as well as to provide entrepreneurs with due support;

- to ensure sustainable economic growth, including the development of non-oil sector;

- to increase the level of profitability for domestic and foreign investors;

- to boost the level of employment of the working-age population in the industrial sector.

In accordance with the legislation of the Republic of Azerbaijan, industrial parks apply the following incentives:

- tax and customs privileges;

- provision of industrial parks with infrastructure;

- determination of the lowest possible rental rates for land lots;

- allocation of soft credits;

- simplification of administrative procedures;

- rendition of services to ensure effective implementation of entrepreneurial activity;

- concessionary tariffs for the consumption of electrical and thermal energy, water and natural gas, as well as waste water drainage and waste management systems.

In accordance with the Tax Code and the Law of the Republic of Azerbaijan “On customs tariffs,” the residents of industrial parks, following registration, are exempt from income and profit tax as well as property and land tax for a period of 7 years. Moreover, the imported technical and technological equipment and plants are exempt from VAT and customs duties.

At present, the following 5 industrial parks operate in Azerbaijan:

- Sumgayit Chemichal Industrial Park

- Balakhani Industrial Park

- Mingachevir Industrial Park

- Garadag Industrial Park;

- Pirallahi Industrial Park

Powered by Froala Editor

Industrial quarter is an area provided with ready infrastructure and used by small and medium enterprises to carry out business activities, manufacture products, and render services.

The establishment of industrial quarters in the country is based on the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan of 8 October 2014 “On creation of industrial quarters and the organization of their activities.”

The purpose of industrial quarters is to establish favorable conditions for the development of small and medium enterprises in the industrial sector as well as to ensure provision of services and enhancement of employment levels.

In accordance with the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan, as of October 2014, the establishment and regulation of national industrial quarters were delegated to OJSC Azerbaijan Investment Company.

To ensure the promotion of entrepreneurship through establishment, regulation and activity of industrial quarters, on 13 May 2015, the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan approved the “Model provision on industrial quarters” assigning industrial quarters with a duty to implement the following measures aimed at supporting the small and medium enterprises:

- Item 5 of Article 14 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On land rent” as well as the second paragraph of Item 1 of Article 8 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On rent” stipulate establishment of the lowest rental rates for land parcels and construction;

- allocation of soft credits;

- simplification of administrative procedures;

- providing services to ensure efficient implementation of entrepreneurial activity.

At present, the following industrial quarters function in Azerbaijan:

- Neftchala Industrial quarter

- Masalli Industrial quarter

- Hajigabul Industrial quarter

- Sabirabad Industrial quarter


Powered by Froala Editor

Texnologiyalar parkı - innovasiya məhsulunun və yüksək texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi (kommersiyalaşdırılması) üçün zəruri infrastrukturu, maddi-texniki bazası və idarəetmə qurumları olan ərazidir.

İqtisadiyyatın davamlı inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan innovasiya və yüksək texnologiyalar sahələrinin genişləndirilməsi, elmi tədqiqatların aparılması və yeni texnologiyaların işlənilməsi üzrə müasir komplekslərin yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 noyabr tarixli Fərmanı ilə Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradılıb. Pirallahı Yüksək Texnologiyalar Parkının fəaliyyətinin təşkilini, idarə olunmasını və inkişaf etdirilməsini Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində Yüksək Texnologiyalar Parkı - "YT Park" MMC həyata keçirir.

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 26 fevral tarixli Fərmanı ilə Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradılıb.

Powered by Froala Editor