We believe Azerbaijan’s socio-economic development is closely linked with entrepreneurship and its future development!
KOBİA-nın özünüməşğulluğa dəstəyi Özünüməşğulluq proqramına cəlb edilən şəxslərə biznes planların hazırlanmasında dəstək göstərilir Azərbaycanın nümayəndəsi BMT-nin İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar Komitəsinə üzv seçilib “Kazan Digital Week” onlayn forumu keçiriləcək “Sahibkarların I beynəlxalq onlayn forumu - Bakı 2020” keçiriləcək
Startap şəhadətnaməsi

“Startap” şəhadətnaməsini əldə etmək üçün müraciət edən şəxslərə dair meyarlar aşağıdakılardır: 

- mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olması; 

- orta və (və ya) iri sahibkarlıq subyekti olan təsisçilərin hüquqi şəxsdə payının 49 faizdən çox olmaması; 

- rezident vergi ödəyicisi olması.


Ərizəçilərin təqdim edəcəyi məhsula (xidmətə) dair meyarlar aşağıdakılardır: 

- məhsulun (xidmətin) gəlir və ya mənfəət əldə etmək məqsədilə istehsal olunması; 

- innovativ təşəbbüsə əsaslanan olması: 

1. mövcud istehsal və ya xidmət proseslərinin yeni formada təşkili ilə əlavə dəyərin yaradılması; 

2. yeni texnologiyanın tətbiqi ilə əlavə dəyərin formalaşması; 

- rəqabətqabiliyyətli olması; 

- qısamüddətli (3 ilədək) perspektivdə yaradılan məhsula (xidmətə) olan tələbin əsaslandırılmış formada artımının proqnozlaşdırılması; 

- digər startap məhsulu (xidməti) ilə eynilik təşkil etməməsi.

Powered by Froala Editor