Мы связываем социально-экономическое развитие Азербайджана непосредственно с предпринимательством и его развитием.
KOBİA-nın özünüməşğulluğa dəstəyi Özünüməşğulluq proqramına cəlb edilən şəxslərə biznes planların hazırlanmasında dəstək göstərilir Azərbaycanın nümayəndəsi BMT-nin İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar Komitəsinə üzv seçilib “Kazan Digital Week” onlayn forumu keçiriləcək “Sahibkarların I beynəlxalq onlayn forumu - Bakı 2020” keçiriləcək
Дома МСБ

Powered by Froala Editor

Дома малого и среднего бизнеса (Дома МСБ) – структурное подразделение Агентства развития малого и среднего бизнеса, которое координирует услуги, оказываемые государственными и частными организациями субъектам предпринимательства в едином пространстве.

Цели деятельности домов МСБ на основе принципов оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и удобства обеспечить согласованное оказание субъектам предпринимательства услуг “G2B” (государство - бизнес) и “B2B” (бизнес - бизнес) в едином пространстве с применением нового подхода и современных инноваций; наряду с обеспечением удовлетворенности каждая услуга должна оказываться законным, качественным и прозрачным образом.

На основании пункта 9.2 Указа Президента Азербайджанской Республики от 26 июня 2018 года «Об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики» центральным и местным исполнительным и муниципальным органам, создаваемым от имени государства публичным юридическим лицам и юридическим лицам с принадлежащим государству контрольным пакетом акций необходимо обеспечить оказание субъектам малого и среднего предпринимательства услуг и выдачу им правоопределяющих документов, вносимых в единый электронный реестр “G2B” (государство - бизнес). При этом пока данный реестр не начнет работать оказание «Перечня услуг субъектам микро, малого и среднего предпринимательства в Домах малого и среднего бизнеса» должно осуществляться посредством домов МСБ.

Powered by Froala Editor

Хачмазский дом МСБ, входящий в структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, начал свою деятельность в 7 февраля 2020 года. 

Здесь Министерством экономики и его структурами (Государственная налоговая служба, Государственная служба по вопросам имущества, Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, Фонд развития предпринимательства, AZPROMO), Министерством сельского хозяйства, Государственным таможенным комитетом, Агентством продовольственной безопасности, Государственным рекламным агентством, ООО "Азерпочт", ПО "Азеригаз", ОАО "Азерсу", ОАО “Азеришыг” и другими структурами предпринимателям будут представлены около 150 услуг "G2B", а частными организациями, такими как банки, страховые, лизинговые, брокерские компании - до 100 необходимых услуг “B2B”. 

Основным преимуществом Хачмазского дома МСБ является предоставление услуг предпринимателям в едином пространстве, экономия времени и затрат заявителей, прозрачная и оперативная организация услуг, измеримый уровень обслуживания. 

В настоящее время показатель удовлетворенности предпринимателей услугами дома МСБ составляет 98%. Стоит отметить, что уровень удовлетворенности предпринимателей услугами, предоставляемыми Хачмазским домом МСБ, измеряется по каждой услуге посредством электронной системы на месте. 

Предотвращения пустой траты времени 2020 году начато внедрение системы онлайн-очередей (МСБ-очередь) для предпринимателей, обратившихся в Хачмазский дом МСБ.

Предприниматели, работающие в Губа-Хачмазской экономической зоне, могут обратиться в Хачмазский дом МСБ за услугами, связанными с предпринимательской деятельностью, не посещая ни одно учреждение.

Powered by Froala Editor

 

Dövlət-biznes xidmətləri (G2B)
Qurumun adıXidmətlər
1Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat NazirliyiLisenziyaların verilməsi:
1. Toksiki istehsalat tullantılarının:
1.1. utilizasiyası
1.2. zərərsizləşdirilməsi
2. Özəl tibb fəaliyyəti
3. Əczaçılıq fəaliyyəti:
3.1. dərman vasitələrinin istehsalı
3.2. dərman vasitələrinin topdansatışı
3.3. dərman vasitələrinin pərakəndə satışı
4. Prekursorların:
4.1. İstehsalı
4.2. İdxalı
4.3. İxracı
4.4. Tranzit nəql edilməsi
5. Təhsil fəaliyyəti:
5.1. dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri istisna olmaqla, məktəbəqədər təhsil müəssisələri
5.2. dövlət ümumi təhsil müəssisələri istisna olmaqla, ümumi təhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla) 
5.3. peşə təhsili müəssisələri
5.4. orta ixtisas təhsili müəssisələri
5.5 ali təhsil müəssisələri
5.6. əlavə təhsil müəssisələri
5.7. dini orta ixtisas təhsili müəssisələri
5.8. ali dini təhsil müəssisələri
6. Rabitə xidmətləri:
6.1. telefon (məftilli)
6.2. Radiotrank və simsiz telefon
6.3. İP-telefoniya (internet telefoniya)
6.4. ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili
6.5. beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili
6.6. məlumatların ötürülməsi (data)
6.7. sürətli poçt xidməti
7. Radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar verən maddələrin tullantılarının saxlanması
8. Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması
9. Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin:
9.1. quraşdırılması
9.2. İstismarı
10. Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması
11. Liftlərin quraşdırılması və təmiri fəaliyyəti
12. Attraksionların istismarı
13. Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri
14. Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi
15. Yanğından mühafizə fəaliyyəti:
15.1. müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması
15.2. yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının keçirilməsi
15.3. yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri
15.4 yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası
16. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri
17. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri
18. Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi
19. Özəl baytarlıq xidməti fəaliyyəti
20. Baytarlıq preparatlarının:
20.1. İstehsalı
20.2. Satışı
21. Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin:
21.1. İstehsalı
21.2. İdxalı
22. Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının təşkili
23. İstehsal üçün yabanı dərman bitkiləri xammalının tədarükü
24. Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması
İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi
İnvestisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin verilməsi
AZPROMO-nun göstərdiyi xidmətlər:
1. Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin ödənilməsi
2. Beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak barədə dəstək tədbiri
3. “Made in Azerbaijan” brendinin xarici ölkələrdə təşviqi istiqamətində dəstək tədbirlərində iştirak üçün sənəd təqdim edən sahibkarların qəbulu
Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun fəaliyyəti üzrə:
“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydası”na uyğun olaraq sahibkarlıq subyektlərinə Fondun vəsaitləri hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi mexanizmi, müvəkkil kredit təşkilatları və onların regional filialları haqqında məlumatların verilməsi, habelə zəruri olan hüquqi, iqtisadi və digər məlumatların toplanması üzrə məsləhətlərin verilməsi, onlara metodiki materialların paylanılması

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi - Dövlət Vergi Xidməti1. Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı
2. Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması
3. Kommersiya hüquqi şəxslərinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi
4. Kommersiya hüquqi şəxslərinin uçot fəaliyyətinin dayandırılması
5. Kommersiya hüquqi şəxslərinin fəaliyyətinin bərpası
6. Kommersiya hüquqi şəxslərinin fəaliyyətinin ləğvi
7. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi
8. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin fəaliyyətinin dayandırılması
9. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin fəaliyyətinin bərpası
10. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin ləğvi
11. Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı məlumatlarının dəyişdirilməsi
12. Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatı
13. Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatdan çıxarılması
14. Bəyannamələrin , hesabatların, arayışların qəbulu
15. “ASAN imza”nın verilməsi

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi - Əmlak Məsələləri Dövlət XidmətiDaşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın və texniki sənədlərin verilməsi üçün sənədlərin qəbulu

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi - Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət XidmətiMalın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikat və İstehlak  Mallarının Elspertizası Mərkəzi MMC tərəfindən tərtib olunan ekspertiza aktı
2Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi1. "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemi üzrə:
a) "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemi üzrə əlavə sənədlərin təqdim olunması;
b) Texniki problemlərin aradan qaldırılmsaı;
c) İxrac gömrük proseduru üçün plombların paylanması; 
d) "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən istifadə üçün müraciətlərin tərtibatı.
2. Elektron bəyannamələrin doldurulması və təqdim olunması;
3. CMR-lərin yazılması;
4. CMR və yük-müşayiət sənədlərinin doldurulması;
5. Qanunvericilik barədə məlumatlandırma işinin aparılması;
6. Bankların reyestrə salınması barədə müraciət və sənədlərin qəbulu;
7. Gömrük təmsilçiliyi barədə müraciət və sənədlərin qəbulu, gömrük təmsilçisinin qeydiyyata alınması;
8. Əqli mülkiyyət predmeti olan malların qeydiyyata alınması;
3Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Arı subsidiyası” xidmətinə dair reqlament
2. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Barama subsidiyası” xidmətinə dair reqlament
3. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Əkin subsidiyası” xidmətinə dair reqlament
4. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Məhsul subsidiyası” xidmətinə dair reqlament
5. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Heyvan” xidmətinə dair reqlament 
6. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Toxum” xidmətinə dair reqlament
4Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam AgentliyiAçıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi və bu sahədə nəzarət Azərbaycan Respublikası Dövlət Reklam Agentliyi, “İçərişəhər” Dövət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının ərazisinə münasibətdə isə “Içəri-şəhər” Dövlət Tarıx -Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir 
5Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi1. Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmasına dair reyestrdən çıxarışın verilməsi
2. Qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsi
6“Azəriqaz” İB1. Texniki şərtin verilməsi
2. Abonent məlumatlarında dəyişikliklərin edilməsi
3. Smart tipli sayğaclarda istifadə edilməyən məbləğin yeni quraşdırılmış sayğacın smart kartına köçürülməsı
4. Mexaniki sayğacların smart tipli sayğaclar ilə əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi
5. Yeni qazlaşma nəticəsində quraşdırılmış smart tipli sayğacın kartının verilməsi
6. Smart tipli sayğacların əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi 
7. İtirilmiş və ya zədələnmiş smart kartın bərpası
8. Borc və ödəniş haqqında arayışların verilməsi
9. Sayğacların istismarı ilə bağlı məlumatın verilməsi
10. Qüsurlu ödənişin bərpa edilməsi
11. Yeni qazlaşma haqqında məlumatın verilməsi
12. Sayğac zədələnməsinin araşdırılması üçün müraciətlərin qəbulu
13. Müqavilələrin bağlanması
14. Abonent kodundan smart karta ödənişin köçürülməsi
15. Koda düşmüş kartların bərpası
16. Smart kartdan abonent koduna ödənişin köçürülməsi
17. Zədələnmiş sayğacla bağlı ödənişin qəbulu
18. Qaz sərfiyyatına görə dəymiş ziyanın ödənilməsi
7“Azərişıq” ASC1. Qeyri-əhali istehlakçısının ad dəyişdirilməsi
2. Qeyri-əhali qrupuna aid abonentlərə üzləşmə aktlarının verilməsi
3. Smart kartların bərpası və yenisinin verilməsi
4. Abonentin geniş tarixçəsinin verilməsi
5. Sayğacın zədələnməsinin araşdırılması üçün müraciətlərin qəbulu
6. Qeyri-əhali abonentinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması
7. Smart karta ödənişin yüklənməsi
8. Yük hesabatının hazırlanması (elektrik enerjisinin gücü və keyfiyyət göstəriciləri barədə sənəd)
9. İstehlakçının balansında olan elektrik şəbəkələrinə və avadanlıqlarına texniki xidmətin göstərilməsi
10.     Çoxmənzilli yaşayış binalarında mənzillərinin qeydiyyata alınması
11.Elektrik təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılma işləri
12.Abonent kodunun PASSİV  və ya AKTİV olunması üçün müraciətlərin qəbulu
xidməti
8“Azərsu” ASC1. Texniki şərtin verilməsi (su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulma)
2. İtirilmiş və ya zədələnmiş smart tipli kartların bərpası
3. Borc haqqında məlumatın və borcun olmaması haqqında arayışın verilməsi
4. Sayğacların istismarı ilə bağlı məlumatın verilməsi
5. Mexaniki sayğacların smart tipli sayğaclarla əvəz olunması ilə əlaqədar yeni smart kartların verilməsi
6. Smart tipli sayğacın əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi və əvvəlki kartda qalan sərfiyyatın yeni karta köçürülməsi
7. Yeni abonentlərə smart kartların verilməsi
8. Qüsurlu ödənişin bərpa edilməsi
9. Ödənişlər haqqında məlumatın verilməsi
10. Su sayğaclarının quraşdırılması
11. Su sayğacının işlək vəziyyətinin yoxlanılması (təmiri, dəyişdirilməsi və s.) üçün müraciətlərin qəbulu
12. Borcun araşdırılması üzrə müraciətlərin qəbulu
13. Yeni istehlakçının qeydiyyata alınması
14. Abonent məlumatlarında dəyişiklik edilməsi
9"Azərpoçt" MMC1. Məktubların, teleqramların, kiçik paketlərin, bağlamaların qəbulu və göndərilməsi 
2. Sürətli poçt xidmətləri (EMS) 
3. Telefon və mobil rabitə operatorları abunə və danışıq haqlarının yığımı
4. İnternet xidməti haqlarının qəbulu 
5. DYP cərimələrinin qəbulu 
6. Vergi haqlarının qəbulu 
7. DSMF haqlarının qəbulu 
8. Aqrolizinq xidmətinin qəbulu 
9. Daxili İşlər Nazirliyinin rüsumlarının qəbulu 
10. Sürətli pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi (daxili )
11. Bankların və bank olmayan kredit təşkilatların kredit haqlarının yığımı 
12. Kommunal xidmət haqlarının qəbulu 


Biznes-biznes xidmətləri (B2B)
SıraBiznes subyektinin adıXidmətlər
1“Kapital Bank” ASC1.    Bu xidmətlərə dair məlumat və məsləhətlərin verilməsi
Hesab açılması
Ölkədaxili köçürmələr
Beynəlxalq köçürmələr
Konvertasiya
Əmək haqqı layihəsi
Biznes kartlar
POS terminal
Qarantiya
Akkreditiv
Kredit
Kredit xətti
Faktorinq
Satışın maliyyələşdirilməsi
Təchizat öncəsi maliyyələşmə
Overdraft
Tarif paketləri
Təsisçiyə verilmiş Birkart və ya kredit
Overdraft
Tarif paketləri
Təsisçiyə verilmiş Birkart və ya kredit
Müştəri Bank 
2.    Bu xidmətlər üzrə müraciətlərin qəbulu
Hesab açılması
Ölkədaxili köçürmələr
Beynəlxalq köçürmələr
Konvertasiya
Əmək haqqı layihəsi
Biznes kartlar
POS terminal
Qarantiya
Akkreditiv
Kredit
Kredit xətti
Faktorinq
Satışın maliyyələşdirilməsi
Təchizat öncəsi maliyyələşmə
Overdraft
Tarif paketləri
Təsisçiyə verilmiş Birkart və ya kredit
2“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC1.    Bank xidmətlərinə dair məlumat və məsləhətlərin verilməsi
2. Bank xidmətlərinə dair müraciətlərin qəbulu
3“Rabitə Bank” ASC1.    Bu xidmətlərə dair məlumat və məsləhətlərin verilməsi
Biznes kreditləri
Kredit Kartları
Əmanətlər
Digər
2.    Bu xidmətlər üzrə müraciətlərin qəbulu
Biznes kreditləri
Kredit Kartları
Əmanətlər
Digər
4“Global Leasing” QSC1.     40% qədər dövlət subsidiyası
2.     20%-dən başlayan ilkin ödəniş
3.     5 iş günü ərzində rəsmiləşdirmə
4.     5 ilə qədər lizing maliyyələşdirilməsi
5.     Texnika istehsalçısı və təchizatçısı şəbəkəsi.
5Paşa Sığorta ASC1. Sığorta xidmətləri
6Gate Baku MMC1.    Gömrük bəyannaməsinin tətribatı
2.       Qısa idxal bəyannaməsinin tətribatı
3.       Gömrük rəsmiləşdirilməsi xidməti
4.       Gömrük rəsmiləşdirilməsi xidməti
5.       Yerli və beynəlxalq yük daşımaları
7“Shams Group” MMC1.    Yazılı tərcümə xidmətləri ( 50 xarici dil )
2.    Sənədlərin tərcüməsi 
3.    Leqallaşdırılma xidmətləri
4.    Apostil xidmətləri
5.    Eyniləşdirilmə
6.    Redaktə
7.    Onlayn və elektron tərcümə xidmətləri
8.    Sinxron tərcümə xidmətləri
9.    Sinxron tərcümə avadanlıqları (səs sistemi, qulaqcıqlar və.s)
10. Şifahi-ardıcıl tərcümə xidmətləri
11. Turizm tərcümə xidmətləri
12. Tərcümə xidmətləri üzrə treninq və təlimlər
13. Tərcümə xidmətləri üzrə İT dəstək və proqramlaşdırma
14. İstehsalat təcrübələri

Powered by Froala Editor